2 tháng 1, 2011

Hack Map Garena 1.24eHack map dota
Garena Universal Maphack : - MapHack for 1.20e, 1.21, 1.23, 1.24b, 1.24c, 1.24d, 1.24e
Tag: Auto - Games Hỗ Trợ Warcraf 3
Download: Ver 10 | Ver 11 | Ver 12
Garena Universal Maphack : - MapHack for 1.20e, 1.21, 1.23, 1.24b, 1.24c, 1.24d, 1.24e


• Giải nén nó vào thư mục bất kỳ sau đó mở file "Hack Map.exe"
• Đặt Warcraft 3 Đường dẫn của bạn từ đầu trang.
• Sau đó, Click "Start Garena Universal Maphack"
• Bây giờ hãy chạy Garena đi nào !


Garena Universal Maphack: - MapHack for 1.20e, 1.21, 1.23, 1.24b, 1.24c, 1.24d, 1.24e


DotA 6.77


Hack Map DotaHack Map Garena PlusHack Map Tren Garena PlusHbm Garena Auto JoinerGarena UltimateHack Map GarenaGarena Plus Map HackHack DotaHack Map DotaHack Map Dota 2012Hack Map Dota Moi NhatHack Map Garena Dota,

Bài viết đăng bởi NewUder - http://hack-autogames.blogspot.com/

Không có nhận xét nào: